Động vật ở trang trại

Công ty Cổ phần Hội Thú Y Việt Nam cung cấp gia súc, gia cầm giống và thịt của các loại thương phẩm sau: - Ngựa Bạch giống và ngựa Bạch thịt thuần chủng. - Lợn rừng giống và lợn rừng thịt - Giun quế giống. - Giun quế thương phẩm - Giống gà thả vườn lai chọi - Gà thịt lai chọi - Vịt, ngan giống và thịt các loại

Giới thiệu trang trại

Hội thú y viêt nam là nơi hội tụ nhiều nhà khoa học (giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kĩ sư) của ngành Nông nghiệp. để góp phần phát triển của đất nước ngày càng phồn vinh, Hội Thú Y Việt Nam tham gia nhiều dự án quốc tế và làm chủ nhiều đề tài khoa học đã và đang mang lại lợi ích cao cho cộng đồng xã hội.
Bán Ngựa bạch giống và Ngựa bạch thịt thuần chủng

Công ty Cổ phần Hội Thú Y Việt Nam chăn nuôi và Bán Ngựa bạch giống, Ngựa bạch thịt thuần chủng. Để biết thêm thông tin về giá và cách thức mua hàng quý

Bán Ngựa bạch giống và Ngựa bạch thịt thuần chủng