Ngan, Vịt- Giống và thịt

DSCN1327

Kỹ thuật nuôi ngan hậu bị (9 – 25 tuần tuổi).

Ngan phát triển dưới điều kiện ánh sáng khí hậu tự nhiên phải chú ý khi thời điểm ngan thay lông. Mật độ chuồng nuôi 4 -5 con/m2, phải có sân chơi. Nuôi … [Read more...]

Ngan_Phap[1]

Kỹ thuật chăn nuôi Ngan

Ngan thuộc lớp động vật chân màng, là loại thuỷ cầm có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh. Nông dân tỉnh ta thường nuôi ngan theo phương thức chăn thả. … [Read more...]

280409_082900_2041969

Kỹ thuật nuôi ngan con và hậu bị (1-25 tuần tuổi)

Năm 1992 giống ngan Pháp được nhập vào nước ta gồm 2 dòng R31 và R51, năm 2001 nhập tiếp 2 dòng R51 và R71. Ngan được phát triển rộng rãi với nhiều vùng sinh … [Read more...]

dv-anh3

Kỹ thuật chăn nuôi Ngan con

Nuôi ngan con 0-4 tuần tuổi Chọn ngan mới nở, khỏe, nhanh nhẹn, lông bóng mượt, mắt sáng, màu lông đặc trưng dòng R31 lông vàng chanh có phớt đen ở đuôi, … [Read more...]