Ngựa bạch sinh ra do đột biến gen hay do gen di truyền?

Ý kiến: không thể giữ được giống gen ngựa bạch vì ngựa bạch giống như người bạch tạng, là do đột biến gen. Người bạch tạng không thể đẻ ra người bạch tạng. Nói giữ giống gen ngựa bạch là không hiểu gì về di truyền học.(Email:[email protected])

Trả lời:

Thay mặt Công ty CP Hội thú y Việt Nam tôi xin trả lời:
Theo như quý khách viết thì tôi biết quý khách là người hiểu biết về di truyền học, còn về ngựa bạch chắc quý khách mới chỉ nghe nói . Hội thú y Việt Nam xin mời quý khách đến trang trại giữ giống gen ngựa bạch tại địa điểm xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội để biết ngựa bạch được sinh ra do đột biến gen? Hay ngựa bạch được sinh ra do gen di truyền. Hiện nay mỗi năm có khoảng 40 con ngựa bạch được sinh ra tại trang trại, số ngựa bạch sinh ra tại trang trại được tăng lên theo từng năm.
Mong sớm gặp được quý khách tại trại ngựa trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Hiệp Hội Sản xuất thuốc Thú Y VN

Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ Thú Y

Ủy viên thường vụ Hội Thú Y VN

Ủy viên ban chấp hành Hội chăn nuôi VN

B/S Hoàng Triều

Ý kiến của bạn

*